TARİHÇEMİZ

ÇATES TERMİK SANTRALININ TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesinin ardından ülkemizde başlayan sanayi hamleleri sonucunda doğan enerji ihtiyacını karşılamak en güvenilir bahis firmaları amacıyla 1938 yılında Çatalağzı Termik Santralı’nın kurulumuna karar verilmiştir

Bu amaçla Zonguldak ilinin merkez ilçesine bağlı ve il merkezinin 17 km. doğusunda spor bahisleri bulunan Çatalağzı’nda (Işıkveren), kömür tozlarından yararlanacak biçimde bir termik elektrik santralı yapılması kararlaştırılmıştır. 1940 Yılında bir İngiliz firması bet siteleri ile anlaşma yapılmıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı nedeniyle, santralın inşaatı kaçak bahis firmaları  gecikmeli olarak (Etibank Yönetim Kurulunun 26 Nisan 1946 tarih ve 519/ 5 sayılı kararı ile) “English Electric” firmasına ihale edilmiştir.

ÇATES’in kurulmasında, elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra, EKİ’nin piyasaya arz edilmeyen ticari değeri düşük ve başka yerlerde kullanılmayan mikst, şlam gibi yüksek küllü ara ürünlerin değerlendirilmesi amaçlanır
Santralın inşaatına 10 Temmuz 1946 tarihinde başlanır ve yapıldığı bet siteleri yıllarda Türkiye’nin 2. büyük termik santralıdır.

Metropolitan-Vickers, Babcock and Wilcox ve Holloway Bros İngiliz firmaları tarafından yapılan ÇATES santralı, 27 Kasım 1948 tarihinde 3 grup ve toplam 64.500 kWh kapasiteyle işletmeye açılmıştır. İlk santral müdürü ve aynı en güvenilir bahis firmaları zamanda Etibank Genel Müdür Yardımcısı Salim EKER’ dır.

Duyulan enerji ihtiyacı üzerine, 21.500 kWh 3 grupla, aynı firmalar tarafından genişletilerek, yeni guruplardan spor bahisleri birinci grup 15 Eylül 1955’te işletmeye alınırken santralın tamamı 3 Mart 1956’da hizmete sokulmuştur. 1950 yılında 95, 1951 yılında 101, 1952 yılında 149 ve 1953 yılında da 307 milyon kWh elektrik üretmiştir. O yıllarda yapılan  bet siteleri yatırımlardan sonra yılık enerji üretimi 600 milyon kWh’e yükselmiştir

Çatalağzı Elektrik Santralı; Etibank İdare Meclisinin 22 Nisan 1949 tarih ve 802/12 sayılı kararına göre, EKİ Müessesesine devredilmiş; Müdürü İhsan MOCAN, EKİ’nin gurup müdürü yapılmıştır. Marshall yardımından da  kaçak bahis siteleri faydalanılarak, 288 km.lik Marmara Bölgesi enerji nakil hattı tamamlanıp, Ereğli, İzmit ve Ümraniye trafoları kurulmuş ve 22.10.1952 tarihinde bütün en güvenilir bahis firmaları bu tesisler işletmeye açılmıştır.  27.10.1952 tarih ve 1087/1 İdare Meclisi  kararı gereği,

1 Ocak 1953 tarihinden itibaren “Çatalağzı Elektrik İstihsal ve Tevzi Müessesesi” adı ile bağımsız bir işletme spor bahisleri haline getirilmiştir.

Çatalağzı Elektrik İstihsal ve Tevzi Müessesesi, 1.11.1956 tarihinden itibaren faaliyete geçen Kuzey Batı Anadolu Elektrik İstihsal ve bet siteleri Tevzi Müessesesine devredilmiştir

Türkiye’nin öncü ve örnek kuruluşu ÇATES’te üretilen ve enerji nakil hatlarıyla iletilen elektrik enerjisiyle; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere, ülkemizde endüstrileşme tohumlarının atıldığı -bugün de ekonomimizin  spor bahisleri itici gücü olan- Marmara Bölgesinin o zamanki ihtiyacı karşılanmıştır.Etibank, DSİ ve İller Bankası elinde bulunan santrallar ve elektrik iletim şebekeleri,  bet siteleri 1970 yılında 1312 sayılı yasa ile kurulan Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devredilir

Çatalağzı Termik Santralı -A, 1991 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle servis dışı bırakılmıştır. Çatalağzı Termik Santralı –B 1. Ünite, 1989 yılında ve 2. Ünite, 1991 yılında en güvenilir bahis firmaları  kurulmuş olup her ikisi de 150 megawatt gücündeki 2 adet üniteyle toplam 300 megawatt saat elektrik enerjisi üretmektedir. 1989’te işletmeye açılan Çatalağzı B santralı ile birlikte 2X150 MW gücünde olan iki birimden oluşmaktadır.  kayıt olma bonusu Santralın ana yakıtı taşkömürü filitrasyon ürünü, yardımcı yakıt fuel-oil, motorindir.

Çatalağzı Termik Santralına kömür TTK Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak ve Çatalağzı Filitrasyon tesislerinden temin edilmektedir. Kömür Çatalağzı lavvarından bedava bahis oynamak bant yoluyla, Zonguldak lavvarından ise TCDD vagonları ile santrala ulaştırılmaktadır. Santralın günlük ortalama kömür ihtiyacı iki ünite için toplam 5000-5500 ton/gün olup, yıllık ihtiyaç yaklaşık 1.700.000 ton/yıl (2.100.000.000 kWh üretim için)’dır. Santralın kömür stok sahası kapasitesi 170.000 tondur. TTK genel müdürlüğünün Son yıllarda 1,5-2 Milyon ton arasında seyreden yıkanmış bedava bonus  kömürün,
yaklaşık olarak, yüzde 66’i Çatalağzı Termik Santralına pazarlanmaktadır

Bugün ülkemizin elektrik enerjisinin %1,5’ini karşılayan, 2×150 megawattlık kurulu gücü ve yılda 2 milyar kilowatt saate yaklaşan en güvenilir bahis firmaları elektrik enerjisi üretimiyle termik santraller arasında ilk sıralarda yer alan Çatalağzı Termik Santralı, ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki yerinin ve öneminin bilinciyle, Türkiye’nin aydınlık  bahis firmaları yüzü olmaya devam etmektedir