1948'den günümüze Türkiye'de elektrik üretiminin lokomotifi Çatalağzı termik santralı'nın web sayfası
Termik santralların çalışması(video)
                                                   Elektrik Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
     Elektrik enerjisinin elde edilmesinde tabiattaki enerji çeşitleri kullanılmaktadır. Bu kaynaklar değişik dönüşümler  sonucu
elektrik enerjisine çevrilir. Kaynakların bazıları ise direkt kullanılmaktadır.
Hidrolik Kaynaklar
     Akarsulardaki suların barajlarda toplanılarak yüksekten aşağıya düşürülmesi ile türbin çarkları döndürülür ve türbin şaft miline akuple bağlı olan jeneratör çıkışından elektrik enerjisi elde edilir. Bu tür sistemlere hidroelektrik santral denir.
Termik Kaynaklar
      Kömür, petrol ve ürünleri, doğalgaz gibi fosil kaynaklı yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan ısıdan elde edilen
basınçlı sıcak su buharının, buhar türbinini döndürmesi ile,türbin şaft miline akuple bağlı  olan generatör çıkışından elektrik
enerjisi üretilir. Bu tür elektrik enerji üretimi yapan sistemlere termik elektrik santrali denir.
Nükleer Kaynaklar
    Atomun çekirdeğinin kontrollü bir şekilde parçalanması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretimi  yapılan sistemlerdir. Bu sistemle çalışan santrallere nükleer elektrik santrali denir.
Rüzgâr Enerjisi
    Rüzgâr alan açık arazilerde, rüzgârın etkisiyle rüzgâr türbinlerinde elde edilen mekanik enerji alternatör yardımıyla elektrik enerjisine  dönüşmektedir. Bu sistemle çalışan santrallere rüzgar santrali denir.
Güneş Enerjisi
    Güneşin ısı ve ışık enerjisinden faydalanılarak elektrik enerjisi elde edilir.
Jeotermal Enerji
    Yeraltından çıkan sıcak su buharı ya da gazlardan yararlanılarak yapılan elektrik enerjisi üretim sistemidir.
Gelgit Enerjisi
    Ayın hareketlerine göre deniz suları yerçekiminin etkisiyle alçalıp yükselmektedir.Deniz yüksekliğinde sular bir havuzda toplanır. Aynı hidroelektrik santrallerde olduğu gibi elektrik enerjisi üretilir.
Termik ve elektrik üretimi
Elektrik nedir?Nasıl üretilir?
Termik santral nedir?ve çalışması
Termik santral ve kömür
Termik santral ve su
Elektrik santral çeşitleri
Türkiye'de termik santrallar
Hidrolik santral nedir?ve çalışması
Nükleer santrallar
Enerji nedir?ve çeşitleri
elektrik enerjisi kaynakları
Elektrik enerjisinin iletimi
Elektriğin temeli
Elektrik tabirleri
Elektrik çarpması
Türkiye'de elektriğin tarihçesi
Türkiye ve Dünya gerilim değerleri
Türkiye'de ilk elektrik
Elektriğin tarihçesi