1948'den günümüze Türkiye'de elektrik üretiminin lokomotifi Çatalağzı termik santralı'nın web sayfası
Termik santralların çalışması(video)
                                        ELEKTRİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ
1-) HİDROLİK SANTRALLAR
Suyun yer çekimine bağlı potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdır. Yapımı ve çalışmasına göre:
a-) Barajlı Santral:
Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek regüle edilebilen.
b-) Akarsu Santralı :
Regülasyon yapılan bir rezervuarı olmayan Hidroelektrik Santral türü.
2-) TERMİK SANTRALLAR
Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdır.
3-) GAZ TÜRBİNİ (Doğal Gaz Sant.)
Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazların yanmayı gerçekleştiren havayı sağlayan bir kompresörün de çalışmasına imkan verdiği türbin türüdür.
4-) KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI :
Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin ekzos gazlarıyla çalışan ( ek brülörü olan veya olmayan) bir kazanla, bunun sağladığı buharla çalışarak ek elektrik enerjisi üreten bir buhar türbini jeneratörden oluşan santral türü.
5-) JEOTERMAL SANTRALLAR : (Yer Altı Buharı)
Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesis.
6-) RÜZGAR (ENERJİSİ) SANTRALI :
Rüzgarın döndürme kuvvetinden yararlanılarak, hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren santral türü.
7-) NÜKLEER (ENERJİ) SANTRAL :
Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü santraldır.
8-) GÜNEŞ (ENERJİSİ) SANTRALI :
Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem
Termik ve elektrik üretimi
Elektrik nedir?Nasıl üretilir?
Termik santral nedir?ve çalışması
Termik santral ve kömür
Termik santral ve su
Elektrik santral çeşitleri
Türkiye'de termik santrallar
Hidrolik santral nedir?ve çalışması
Nükleer santrallar
Enerji nedir?ve çeşitleri
elektrik enerjisi kaynakları
Elektrik enerjisinin iletimi
Elektriğin temeli
Elektrik tabirleri
Elektrik çarpması
Türkiye'de elektriğin tarihçesi
Türkiye ve Dünya gerilim değerleri
Türkiye'de ilk elektrik
Elektriğin tarihçesi