ELEKTRİĞİN TARİHÇESİ

Elektriğin Tarihçesi
Yıllar boyunca elektrik bilim adamları için zor bir konu olmuştur. Mevcut olduğu uzun zamandan beri bilinmesine rağmen, iddaa siteleri kaçak eski insanlar elektriğin tam olarak ne olduğunu açıklamakta büyük zorluk çekmiştir.
Binlerce yıl önce,insanlar sarı amberin sürtünme sonucu birçok hafif cisimleri çektiğini anlamıştır. Eskiçağda insanlar bazı hayvanlarda elektrik bahis siteleri güvenilir  bulunduğunu görmüş, hatta bazı hastalıkları tedavi etmek için torpil balığında görülen elektrik yükü boşalmasını kullanmayı bile denemiştir.
Cisimlerin elektrik özelliğinden faydalanılan pusulayı ilk kullananların Çin’liler olduğu sanılmaktadır. Çin’li general Huang-ti, mıknatıs özelliğe sahip taşların yüklü olduğu kaçak bahis siteleri listesi bir kayığın sürekli kuzeye doğru yöneldiğini farketmiştir. Bu gözlem sonucunda taş ve tahta parçaları ile basit bir düzenek yaparak, bu düzeneği kuzey bahis siteleri güvenilir yönünü bulmak için kullanmıştır. Han hanedanlığı zamanında Çinli komutanların bu pusulayı sık sık kullandıkları sanılmaktadır.
1600 yıllarında İngiliz fizikçisi William Gilbert, kükürt ve reçine gibi bazı maddelerin amberle aynı özellikleri taşıdıklarını, metaller gibi bazı maddelerin ise elektriklenmediklerini ortaya koymuştur.
17.yüzyılın ortalarında, Alman fizikçisi Otto von Guericke, elektrikli iddaa siteleri kaçak  cisimlerin benzer yüklü maddeler tarafından itildiğini saptamış ve1660’ta elektrik kıvılcımlarının gözlenmesini sağlayan elektrostatik makineyi icat etmiştir. Otto von Guericke elektriği ıslak bir tel yardımıyla kısa mesafelerde bahis siteleri güvenilir  de olsa taşımayı başarmıştır.
18.yüzyılda, elektrik konusundaki ard arda gelen gelişmeleri insanlar hayranlıkla izlemişlerdir. Statik elektrik üreteçleri gösterilerde sıksık sergilenmiştir. Hollandalı matematik öğretmeni Pieter VanMusschenbroek, “Leyden Kavanozu” adı ile anılan bir saklama kabını keşfederek elektriğin saklanabileceğini göstermiştir. Bu kavanoz kaçak bahis siteleri listesi  televizyon, bilgisayar, kamera gibi günümüzde kullanılan modern araçların elektronik devrelerinde kullanılan sığaçların (kapasitör)atası olarak kabul edilmektedir.
BenFranklin 1752 yılında meşhur uçurtma deneyini yapmıştır. Fırtına başlamak üzereyken, uçurtmasının tepe noktasına kadar bağladığı telyardımıyla en iyi illegal bahis siteleri havalanmasını sağlamış, telin ucuna da bir metal anahtar asmış, anahtarın ucuna da bir “Linden Kavanozu” yerleştirmiştir. Yağmur ipi ıslatınca tel iletken hale gelmiş, telden akan elektrik akımı yardımıyla “Linden Kavanozunu” durağan elektrik ile doldurmuştur.
1770’lerin sonlarında ve 1780’lerin başlarında iki İtalyan profesör ilginç buluşlar yapmıştır. İtalyan profesör Luigi Halvani, ölü kurbağaların bacaklarının elektrik makineleri yanında getirildiklerinde kasıldığını keşfetmiştir. Bu gözlemini doğrulamak için deneyler yapmış ve kurbağanın sinir hücrelerinin elektrik taşıdığını düşünmüştür. Diğer bir İtalyan profesör olan Alessandro Volta, bugün bildiğimiz anlamda  en çok bonus veren bahis siteleri pilleri ilk kez icat etmiştir. Üst üste dizilmiş kurşun tabakalar, asitveya tuza banılmış kağıtlar ve bakır kullanarak ilk pil düzeneğiniyapmış, elektriğin saklanıp kontrollü bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.
Elektrik alanında enbüyük buluşlardan birini 1785 yılında Coulomb gerçekleştirmiştir.Coulomb birbirleriyle farklı elektrik bahis siteleri güvenilir yüküne sahip cisimlerin arasındaki çekim kuvvetlerini ölçüp, soyut elektrik kavramına elektrik miktarı ya da elektrik yükü adı verilen yurtdışı iddaa siteleri kesin olarak ölçülebilir bir büyüklüğün denk düştüğünü göstermiştir.
19.yüzyılınilk yarısında, Micahel Faraday, İngiltere’de elektrik ve mıknatıs bilimi üzerine deneyler gerçekleştirmiş, ve yaptığı çalışmalar motor,jeneratör, transformatör, telgraf ve telefon gibi modern buluşların yapılmasına yol kaçak bahis siteleri listesi açmıştır. Faraday ayrıca bugün sıkça kullanılan katot,anot, iyon, elektrot gibi kelimelerin de türetilmesini sağlamıştır.Faraday’ın elektromanyetik irkilim (indüksiyon) ilkeleri bugün elektrik santrallerinde elektrik üretmek için anında bonus veren bahis siteleri kullanılmaktadır
Daha sonra bütün bu sonuçlar Laplace, Poisson ve Gauss gibi bilim adamları tarafından tarafından 19. yüzyıl başlarında denklem haline getirilmişve 1897 yılında Thomson’un elektronu bulması ile söz konusu bahis siteleri güvenilri deneysel sonuçların büyük bir bölümünün açıklanmasını sağlanmıştır.
Fransızbilim adamı Andre Ampere, elektrik akımının ölçülmesine büyük katkılar yapmıştır. Amerikalı bilim adamı Joseph Henry, elektromanyetik irkilim(indüksiyon) üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Karl Gausselektromanyetik irkilimin ölçülmesi için kullanılacak birimleri oluşturmuştur. Alman bilim adamı Georg Ohm, voltaj, akım ve dirençar asındaki ilişkiyi bulmuştur. Biz bu ilişkiye Ohm Yasası adını vermekteyiz.
kaynak: eüaş